Historia

Palvelujen tuottajasta palvelujen tukijaksi

Kivipuiston Palvelukotisäätiö on perustettu vuonna 1989. Toiminnan painopistettä siirrettiin vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä vanhusten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien hoivapalveluista tätä tarkoitusta tukevaan toimintaan. Tämä tapahtui palvelutoiminnan yhtiöittämisen (Kivipuiston Palvelukoti Oy) ja hoivaliiketoimintasiirron toimenpiteillä.

Kivipuiston Palvelukotisäätiön sääntöjen mukaisesti säätiö edelleen omistaa vuonna 1993 valmistuneen Kivipuiston palvelukeskuksena toimivan rakennuksen, joka sijaitsee Järvenpään kaupungissa, Sorron kaupunginosassa.

Kivipuiston Palvelukotisäätiö käytti vuokratonttia koskevaa lunastusoikeuttaan ja osti helmikuussa 2017 Järvenpään kaupungilta vuonna 1991 vuokraamansa tontin.

Hoivaliiketoiminnan myyminen, asumispalveluihin ja hoivatoimintaan tarvittavien tilojen vuokraaminen Esperi Care Oy:lle sekä vuokratontin lunastaminen ovat kaikki yhdessä vahvistaneet säätiön mahdollisuuksia kiinteistön ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Rakennushanke

Vuoden 2017 aikana Kivipuiston Palvelukotisäätiö vei päätökseen arkkitehti Olli Kumpulaisen suunnitelmaan perustuvan sisätilojen lisärakentamishankkeen, joka sisälsi 20 uuden asunnon rakentamisen säätiön olemassa oleviin tiloihin.

Rakennushankkeen aikana asuntojen lisäksi säätiö paransi ja kehitti olemassa olevia muita tiloja palvelemaan paremmin asumista, asukkaiden elinolosuhteita, hyvinvointia ja turvallisuutta. Asukkaille rakennettiin mm. yksi lisäsauna 2. kerroksen ryhmäkotitilojen yhteyteen. Samoin rakennettiin uudet pesutilat kiinteistön A-osaan. Säätiö toteutti myös erillisinä rakennuksen ulkopuolelle sijoitetun uuden potilashissin hankinnan rakennuksen A-osaan sekä koko talon lukitusjärjestelmän uusimisen.

Myös hoitotyön ja tukipalvelujen (esim. ateria- ja siivouspalvelut) edellytyksiä on parannettu ja kiinteistö on monelta osin saatettu vastaamaan tämän päivän vaatimuksia.

Asuinhuoneiden kokonaismäärä kasvoi sisätilojen rakentamishankkeen myötä 62 asunnosta 82 asuntoon ja asukaspaikkojen määrä 67 paikasta 87 asukaspaikkaan. Esperi Care Oy:n kanssa sovittiin, että säätiölle jää 20 Ara-rahoitteista asuntoa (16 yksiötä ja neljä kaksiota) kiinteistön A-osasta ja uudet 20 asuntoa kiinteistön B- ja C-osissa tulevat Esperi Kivipuisto Hoivakodin käyttöön. Lisäksi säätiön käyttöön jäivät kokoustilat, säätiön hallintotilat, arkistotilat ja kiinteistönhoitotilat.