Hallitus

Kivipuiston Palvelukotisäätiön hallinnosta huolehtii hallitus ja toimitusjohtaja.

Säätiön hallitukseen kuuluu viisi (5) hallintoneuvoston kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä.

Vuosina 2021-2022 hallitukseen kuuluvat seuraavat jäsenet: